Τιμοκατάλογος

01.01 – 30.06 & 07.09 – 31.12 01.07 – 07.09
Ενήλικας 7,50 € 8,00 €
Παιδί (4-13 χρονών) 4,00 € 5,50 €
Αυτοκίνητο 4,00 € 4,50 €
Μηχανή 2,00 € 2,00 €
Τροχόσπιτο 7,50 € 8,00 €
Τροχοσκηνή 7,50 € 8,00 €
Αυτοκινούμενο 10,00 € 10,00 €
Ρεύμα 5,00 € 5,00 €
Μικρή σκηνή 4,50 € 5,00 €
Μεσαία σκηνή 5,00 € 6,50 €
Μεγάλη σκηνή 6,00 € 7,50 €
Ρεύμα για σκηνή 3,50 € 3,50 €
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους
Παράδειγμα υπολογισμού ημερήσιου κόστους
(περίοδος Ιούλιος – Αύγουστος)

2 Ενήλικες + 1 Παιδί + 1 Αυτοκίνητο + 1 Μεσαία σκηνή =
2*8,00 + 1*5,50 + 1*4,50 + 1*6,50 = 32,50 € / ανά διανυκτέρευση

Προσφορές

Low Season

(01.01-30.06 & 01.09-31.12)

High Season

(01.07-20.07)
acsi-deu.jpg
Low Season
20,00 €
High Season
cke_it.jpg
Low Season
20,00 €
High Season
-10%
download.jpg
Low Season
20,00 €
High Season
acsi-club-id-pz10092575o.jpg
Low Season
-20%
High Season
-10%
cci2015.jpg
Low Season
-20%
High Season
-10%
card7.jpg
Low Season
-20%
High Season
-10%
* (2 Άτομα, Αυτοκίνητο+Τροχόσπιτο/Αυτοκινούμενο, Ρεύμα)